my good friends logo farge kopi

Publisering av nye artikler er flyttet til nettstedet www.my-good-friends.no.

digital etikk

månedens artikkel

my good friends - MGFteam - logo

​Utfordringer for norsk implementering av EUs AI-forordning innenfor EØS-avtalen

​​​MGFteam - digital etikk - mai  2024

Den norske regjeringen står overfor komplekse utfordringer i forsøket på å innlemme EUs Artificial Intelligence Act innenfor rammen av EØS-avtalen. Denne artikkelen undersøker hovedutfordringene, herunder lovgivningsmessig tilpasning, overvåkning av etterlevelse, og balansen mellom innovasjon og personvern. Ved å bruke NOU 2024:7 som grunnlag for forståelsen av EØS-avtalen og EU-dokumentet om Artificial Intelligence Act, gir artikkelen innsikt i hvordan Norge kan navigere i dette komplekse juridiske landskapet.

2024-05 e-politikk

​Norsk kultur og fremtiden for kunstig intelligens: veien mot "Sovereign AI"

​​​MGFteam - digital etikk - februar 2024

Artikkelen ser på hvordan Norge kan utnytte og integrere kunstig intelligens (KI) i kulturarven og samfunnet. Med utgangspunkt i Jensen Huangs konsept om "Sovereign AI" og prosjektet NORA.LLM, diskuterer vi nødvendigheten av å eie og utvikle nasjonal intelligens. Gjennom et nasjonalt eierskap til intelligens-produksjon sikrer vi bevaring av norsk språk, kulturelle verdier og demokratiske prinsipper, samtidig som vi styrker Norges posisjon i internasjonal forskning og innovasjon.

IMG_3496

​Etisk risikovurdering av kunstig intelligens

​​​MGFteam - digital etikk - januar 2024

Etisk risikovurdering av kunstig intelligens (KI) i praksis omfatter flere nøkkeldimensjoner:

2024-01-e-politikk
MGFteam-etikk