my good friends - MGFteam - logo

my good friends er en frivillig organisasjon som er opptatt av livslang læring for godt voksne gjennom samhandling med digitale verktøy.

Foreningen har fem team (MGFteam) hvor hver av brukerne har tilgang til en Microsoft 365 jobb-konto for digitalt samarbeid. MGFteam vedlikeholder og publiserer dette nettstedet.

Kunstig intelligens bidrar i stor grad til det arbeidet så hver MGFteam bruker kan tilpasse sitt engasjement etter lyst, tid og interesse.

2023-07 Midjourney MGFteam

vårt framsyn

vi ønsker å bruke kunstig intelligens til å styrke demokratiet

MGFteam og kunstig intelligens

Kunstig intelligens gjør det vesentlig enklere å oppnå det vi vil, men først må vi vite hva vi vil.


Hvordan kan KI være en hjelp til valg av apper og bruken av de? 
MGFteam KI og apper.

Hvordan planlegge og gjennomføre gode samtaler med KI?
MGFteam KI og samtaler.


KI kan hjelpe til med å endre vaner, forenkle arbeidsoppgaver og bidra i opplæring.
MGFteam KI og endringer.

Hvordan kan KI gjøre det mulig å lære mer om bærekraft, og hvordan kan KI bidra til å nå bærekraftmålene?
MGFteam KI og bærekraft. 

MGFteam-sosial

Sosiale media

MGFteam grupper
- hvor vi snakker sammen om KI

Menyer

livslang læring gjennom samhandling med digitale verktøy 

vi samhandler på Microsoft 365 jobb - /skole konto 

my good friends - MGFteam - hvit_logo

Om "my good friends"

"my good friends" er en frivillig organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene. Foreningens formål er livslang læring for voksne gjennom samhandling. Medlemmene bruker digitale løsninger for å følge den digitale utviklingen. Foreningens medlemmer kan være spredt over hele verden. Foreningen har flere team og hvert team samhandler i lokale grupper. 
Medlemmene bruker Microsoft 365 for samhandling. Resultatet av samhandlingen presenteres i teamets åpne hjemmeside (her) eller på sosiale media.