bærekraft og digitale løsninger

månedens artikkel

my good friends - MGFteam - logo

​KI som revolusjonerende kraft i medisinutviklingen

​MGFteam - bærekraft og digitale løsninger - ​april 2024

Kunstig intelligens (KI) har raskt blitt en spillveksler innen medisinutvikling, et felt som tradisjonelt har vært krevende og tidsintensivt. Nylige fremskritt, spesielt utviklingen av programmer som AlphaFold av Google DeepMind, demonstrerer KI’s evne til å utforske og forstå livets mysterier. Med over 600 millioner detaljerte proteinstrukturer forutsagt av KI, åpner dette for nye veier i jakten på legemidler og forståelse av sykdommer. Dette lover en akselerert tilnærming til identifisering av legemidler og presisjonsmedisin, mens det samtidig reiser viktige spørsmål om personvernet til pasientdata og behovet for regulatorisk tilpasning.

medisin 2024

​Når legene får superkrefter: KI's transformative rolle i medisinen

​MGFteam - bærekraft og digitale løsninger - ​mars 2024

Basert på VG Helgs dyptgående artikkel fra 3. februar av Lars Christian Wegner, utforsker denne teksten revolusjonen som KI bringer til medisinfeltet. Ved å integrere KI, kan leger nå oppdage og behandle sykdommer med en presisjon som var utenkelig tidligere. Dr. Ishita Baruas erfaringer understreker hvordan denne teknologien har potensial til å transformere pasientomsorg og behandlingsutfall.

2024-03 deal

​NEO: din fremtidige robotbestevenn fra 1X Technologies

​MGFteam - bærekraft og digitale løsninger - ​februar 2024

Oppdag NEO, 1X Technologies' nyeste familiemedlem, som lover å revolusjonere hjemmehjelpen. Denne roboten med to ben er ikke bare et teknologisk vidunder, men også en potensiell livredder for den eldre generasjonen. Med $100 millioner i baklomma fra en serie B-finansiering*, er NEO klar for å ta hjemmene med storm!

202402 DEAL NEO

​Veien mot en grønnere fremtid

​MGFteam - bærekraft og digitale løsninger - ​januar 2024

I 2023 avsluttet FN sin klimakonferanse, COP28, med en historisk erklæring. Målet var tydelig: en global overgang bort fra fossile brensler og en forsterket innsats mot klimaendringene.

202401-DEAL

​Kunstig intelligens i planleggingen av helsepersonell:
Fremtidens løsninger

​MGFteam KI og bærekraft - ​desember 2023

I en verden hvor helsesektoren stadig møter nye utfordringer, er behovet for effektiv og nøyaktig planlegging av helsepersonell mer kritisk enn noen gang. Med fremveksten av kunstig intelligens (KI) åpnes det nye dører for hvordan helseinstitusjoner kan forutse og administrere sine personellressurser. I denne artikkelen vil vi utforske noen av de mest innovative KI-systemene som bistår med å planlegge behovet for helsepersonell, og hvordan de transformerer sektoren.

202312-DEAL

Kunstig intelligens i helsevesenet: optimalisering av ressurser lokalt og nasjonalt

 ​MGFteam KI og bærekraft - ​november 2023

Helsevesenet står overfor mange utfordringer, blant annet økende pasient volum, knappe ressurser og behovet for å levere kvalitetstjenester til befolkningen. Kunstig intelligens (KI) tilbyr løsninger som kan hjelpe sektoren med å navigere i disse utfordringene.

202311-DEAL

Kunstig intelligens (AI) kan bidra til reduksjon av CO2-utslipp og bevare biodiversitet på flere måter.

MGFteam KI og bærekraft - ​oktober 2023

Mens AI representerer et kraftig verktøy for å bekjempe klimaendringer og bevare biodiversiteten, er det også viktig å være oppmerksom på de etiske og bærekraftige aspektene ved bruken av denne teknologien. Implementering av AI bør skje på en transparent, inkluderende og ansvarlig måte.

FN kaller inn til toppmøtet om bærekraftsmålene 2023

MGFteam KI og bærekraft - ​september 2023

18.-19. september 2023 vil verdens øyne rettes mot FNs hovedkvarter i New York. Dette som et ledd i FNs kontinuerlige innsats for å fremme bærekraftig utvikling globalt. Med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling i sentrum, samles verdens ledere for å undersøke fremdriften, utfordringene og mulighetene knyttet til de 17 bærekraftsmålene.

Bruk av kunstig intelligens (KI) i helsevesenet har et stort potensial.

MGFteam KI og bærekraft - ​august 2023

Prompt:
I nær framtid, når eldrebølgen slår til for fullt, vil vårt helsevesen ha færre ansatte pr innbygger og det må gjøres tiltak for å sikre Norges befolkning forsvarlige helsetjenester. Hvordan kan KI bidra til at vi sikres god nok helsehjelp i framtiden?  

Svar:
Bruk av kunstig intelligens (KI) i helsevesenet har stort potensial til å bistå i møtet med de utfordringene som en økende andel eldre i befolkningen medfører. Her er noen av måtene KI kan bidra på:

Juli 2023
MGFteam KI og bærekraft

Prompt: Hvor kan jeg få best mulig informasjon om planer og arbeid om bærekraft? 

Svar: For å få best mulig informasjon om planer og arbeid innen bærekraft, er det flere ressurser du kan benytte deg av:

MGFteam - Kunstig intelligens og bærekraft
Verden står overfor store utfordringer. Mange av disse er definert i FNs bærekraft mål. Hvordan kan kunstig intelligens bidra i arbeidet med å nå målene.  

Securing A Sustainable Future

FN vil innkalle til toppmøtet om bærekraftsmålene 18.-19.september 2023 i hovedkvarteret i New York. Med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling som midtpunkt, vil verdens ledere gjennomføre en omfattende gjennomgang av tilstanden for de 17 bærekraftsmålene.

Regjeringen og bærekraftsmålene
Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.